Jak czyścić posadzkę betonową?

Posadzki są jednymi z najbardziej narażonych na zniszczenie elementów hal magazynowych, produkcyjnych, parkingów, obiektów handlowych i innych, dlatego też wymagają szczególnej ochrony. Wierzchnia warstwa posadzek w trakcie eksploatacji ulega naturalnemu wycieraniu.

Źródła zanieczyszczenia posadzek

 • Piasek wnoszony przez osoby poruszające się po posadzce oraz wwożony przez wózki widłowe z zewnątrz,
 • pył, brud i kurz,
 • ślady opon,
 • substancje rozlane lub rozsypane z uszkodzonych opakowań po towarach,
 • olej, tłuszcz,
 • sól używana do usuwania lodu w okresie zimy w pobliżu bram i wjazdów.

Eksploatacja posadzek – zalecenia

 • Wejścia i bramy zaopatrzyć w odpowiednie wycieraczki w zależności od przeznaczenia obiektu,
 • rozlane oraz rozsypane substancje należy jak najszybciej usunąć z powierzchni posadzki, szczególnie olej i tłuszcz stwarzający zagrożenie poślizgu,
 • po każdorazowym rozlaniu lub użyciu środków chemicznych powierzchnia musi być zmyta czystą wodą, a w razie konieczności zneutralizowana,
 • należy ograniczyć zjawisko poślizgu kół wózków widłowych, które powoduje pojawianie się na posadzce ciemnych plam,
 • niedopuszczalne jest przesuwanie po posadzce ciężkich ładunków,
 • w okresie zimy ograniczyć zjawisko wnoszenia i wwożenia soli używanej do usuwania lodu na drogach dojazdowych,
 • zabrania się bezpośredniego oddziaływania w sposób ciągły kapiącej lub spływającej wody bezpośrednio po posadzce.

Czyszczenie posadzek – zalecenia

 • Do codziennej pielęgnacji należy używać urządzeń zamiatających i myjących wyposażonych w miękkie pady,
 • zabrania się stosowania twardych szczotek i padów, które będą rysowały czyszczoną powierzchnię,
 • po czyszczeniu posadzki na mokro należy ją pozostawić aż do całkowitego wyschnięcia,
 • do czyszczenia należy stosować roztwór łagodnych detergentów przeznaczonych do posadzek cementowych,
 • gruntowne czyszczenie posadzki zaleca się wykonywać po jej silnym zabrudzeniu, a po wyschnięciu powierzchni należy nałożyć na nią środek konserwujący,
 • w celu polepszenia wyglądu posadzki oraz przywrócenia jej połysku i zwiększenia szczelności zaleca się nałożenie środków konserwujących na bazie krzemianów.

Środki czyszczące

Istnieje kilka zasad, dotyczących tego, jakie środki czyszczące mogą być wykorzystywane do mycia posadzek betonowych. W tej roli idealnie sprawdzi się krzemian – roztwór roboczy 1-3%, mycie gruntowe 5%. Należy pamiętać o lekko zasadowym odczynie impregnatów (pH 7-8).
Aby nie dopuścić do uszkodzenia posadzki, nie wolno używać środków działających korozyjnie na matrycę cementową. Ponadto do usuwania zabrudzeń zabrania się stosowania rozpuszczalników typu: toluen, aceton, ksylen, trichloroetylen. Złym wyborem będą też rozpuszczalniki organiczne, alkohole oraz glikole, które uszkadzają wiązania cementowe w betonie. Ostatnią, ale nie mniej ważną radą jest zakaz używania środków silnie alkalicznych i charakteryzujących się kwasowym odczynem.
Zastosowanie tych cennych wskazówek pozwoli w prosty sposób wyczyścić posadzkę betonową bez niepożądanego naruszenia jej nawierzchni.

Nasze realizacje

Pozostałe nasze realizacje znajdą Państwo w zakładke “Realizacje