Jak czyścić posadzkę betonową?

Zobacz, jak skutecznie czyścić posadzkę betonową. Posadzki są jednymi z najbardziej narażonych na zniszczenie elementów hal magazynowych, produkcyjnych, parkingów, obiektów handlowych i innych, dlatego też wymagają szczególnej ochrony. Wierzchnia warstwa posadzek w trakcie eksploatacji ulega naturalnemu wycieraniu.

Jak czyścić posadzkę betonową? Zobacz najważniejsze zasady!

Źródła zanieczyszczenia posadzek

 • Piasek wnoszony przez osoby poruszające się po posadzce oraz wwożony przez wózki widłowe z zewnątrz,
 • pył, brud i kurz,
 • ślady opon,
 • substancje rozlane lub rozsypane z uszkodzonych opakowań po towarach,
 • olej, tłuszcz,
 • sól używana do usuwania lodu w okresie zimy w pobliżu bram i wjazdów.

Eksploatacja posadzek – zalecenia

 • Wejścia i bramy zaopatrzyć w odpowiednie wycieraczki w zależności od przeznaczenia obiektu,
 • rozlane oraz rozsypane substancje należy jak najszybciej usunąć z powierzchni posadzki, szczególnie olej i tłuszcz stwarzający zagrożenie poślizgu,
 • po każdorazowym rozlaniu lub użyciu środków chemicznych powierzchnia musi być zmyta czystą wodą, a w razie konieczności zneutralizowana,
 • należy ograniczyć zjawisko poślizgu kół wózków widłowych, które powoduje pojawianie się na posadzce ciemnych plam,
 • niedopuszczalne jest przesuwanie po posadzce ciężkich ładunków,
 • w okresie zimy ograniczyć zjawisko wnoszenia i wwożenia soli używanej do usuwania lodu na drogach dojazdowych,
 • zabrania się bezpośredniego oddziaływania w sposób ciągły kapiącej lub spływającej wody bezpośrednio po posadzce.

Czyszczenie posadzek – zalecenia

 • Do codziennej pielęgnacji należy używać urządzeń zamiatających i myjących wyposażonych w miękkie pady,
 • zabrania się stosowania twardych szczotek i padów, które będą rysowały czyszczoną powierzchnię,
 • po czyszczeniu posadzki na mokro należy ją pozostawić aż do całkowitego wyschnięcia,
 • do czyszczenia należy stosować roztwór łagodnych detergentów przeznaczonych do posadzek cementowych,
 • gruntowne czyszczenie posadzki zaleca się wykonywać po jej silnym zabrudzeniu, a po wyschnięciu powierzchni należy nałożyć na nią środek konserwujący,
 • w celu polepszenia wyglądu posadzki oraz przywrócenia jej połysku i zwiększenia szczelności zaleca się nałożenie środków konserwujących na bazie krzemianów.

Jak czyścić posadzkę betonowąŚrodki czyszczące

Jak czyścić posadzkę betonową? Istnieje kilka zasad, dotyczących tego, jakie środki czyszczące mogą być wykorzystywane do mycia posadzek betonowych. W tej roli idealnie sprawdzi się krzemian – roztwór roboczy 1-3%, mycie gruntowe 5%. Należy pamiętać o lekko zasadowym odczynie impregnatów (pH 7-8). Aby nie dopuścić do uszkodzenia posadzki, nie wolno używać środków działających korozyjnie na matrycę cementową.

Ponadto do usuwania zabrudzeń zabrania się stosowania rozpuszczalników typu: toluen, aceton, ksylen, trichloroetylen. Złym wyborem będą też rozpuszczalniki organiczne, alkohole oraz glikole, które uszkadzają wiązania cementowe w betonie. Ostatnią, ale nie mniej ważną radą jest zakaz używania środków silnie alkalicznych i charakteryzujących się kwasowym odczynem.
Zastosowanie tych cennych wskazówek pozwoli w prosty sposób wyczyścić posadzkę betonową bez niepożądanego naruszenia jej nawierzchni.

Usługa czyszczenia posadzek betonowych

Potrzebujesz profesjonalnej renowacji posadzki betonowej?

Nasze realizacje

Pozostałe nasze realizacje znajdą Państwo w zakładke “Realizacje