Oferta

Naprawy posadzek

Posadzki są najbardziej eksploatowaną częścią budynków

W szczególności posadzki przemysłowe poddawane dużym obciążeniom, uszkodzeniom mechanicznym i chemicznym wymagają konserwacji.

Często uszkodzenia posadzek betonowych moją bardzo duży wpływ na efektywność pracy. Koronnym przykładem są uskoki na szczelinach dylatacyjnych między płytami. Wózki widłowe w trakcie przejazdu muszą zwalniać, z palet spada towar a  nierzadko całe palety  oraz niszczą się kółka w wózkach widłowych. Koszt serwisowania wózków  związanego z nierównościami posadzki jest bardzo wysoki. Do tego dochodzi uszkodzony towar i spowolnienie procesów produkcyjnych.

Firma PolerFloor oferuje następujące naprawy:

  • Uzupełnienia ubytków,
  • naprawy pęknięć w posadzce,
  • wyrównanie uskoków między płytami,
  • odbudowę krawędzi dylatacyjnej,
  • wymianę wypełnienia dylatacji,
  • usunięcia plam po kwasie akumulatorowych,
  • usuniecie plam oleju z posadzki.

Pozostałe usługi

Napisz do nas

Jeżeli masz pytania, chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje lub zastanawiasz się nad wyceną – napisz do nas wiadomość mailową.